Sessió plenària ordinària dijous 27 de juny de 2024

Durada: 01:17:02
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosA.1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 23 de maig de 2024 i de la sessió extraordinària de 18 de juny de 2024
  00:03:18 1 Intervenció
A) Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:03:18 Sense intervencions
B.1.1 Informació del Sr. Pol Cabutí sobre subvencions
  00:03:37 1 Intervenció
B.1 Despatx d'ofici
  00:03:37 Sense intervencions
B) Activitat de control
  00:03:37 Sense intervencions
B.1.2. Lectura de la Sra. Queralt Viñals de la declaració institucional de la Diputació de Barcelona amb motiu del dia internacional de l'orgull LGTBI
  00:06:48 2 Intervencions
B.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 30 de maig i de 6, 13 i 18 de juny de 2024
  00:11:34 6 Intervencions
B.3 Donar compte dels decrets d'Alcaldia, des del número 2024-0301 al 2024-0362
  00:16:57 1 Intervenció
C) Part resolutiva
  00:17:03 1 Intervenció
C.1 Expedient 1098/2024. Dictamen d'aprovació de la xifra de població de Sant Feliu de Codines a 1 de gener de 2024
  00:17:06 1 Intervenció
C.2 HISENDA. Expedient 2395/2024. Dictamen per a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal de l'escola bressol Mestre Jané pel curs 2024/25
  00:18:56 18 Intervencions
C.3 EDUCACIÓ. Expedient 2313/2024. Dictamen d'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis a la ciutadania de la gestió de l'escola bressol municipal Mestre Jané
  00:43:05 15 Intervencions
C.4 TREBALL. Expedient 2098/2024. Dictamen per a l'aprovació del calendari de festes locals per a l'any 2025
  00:56:02 1 Intervenció
C.5 Expedient 2394/2024. Moció contra la centralització al jutjat de Granollers de l'atenció a les dones víctimes de la violència
  00:57:57 7 Intervencions
D) Assumptes diversos
  01:02:36 1 Intervenció
E) Precs i preguntes
  01:02:39 Sense intervencions
E.1. Informació de la Sra. Manuela Jiménez sobre que celebren la merescuda llibertat del Sr. Julià Assange i que continuaran defensant els drets fonamentals per a tothom
  01:03:01 2 Intervencions
E.2 Prec del Sr. Pere Pladevall perquè es tregui de la pàgina, a partits, al grup de Junts per Sant Feliu de Codines, el programa electoral del 2019 i l'acord de govern, que fa tres plens, més o menys, que ho va comentar
  01:03:34 1 Intervenció
E.3 Prec del Sr. Pere Pladevall perquè es tapin uns forats molt grans que hi ha a Travessia Pont del terme que hi ha 50 metres que és de tot en u i ha plogut molt, que ho va comentar fa dos plens
  01:04:17 1 Intervenció
E.4 Lectura del Sr. Pere Pladevall de la carta que va enviar al Sr. Pol Cabutí, per demanar la carta que el Casal li va dirigir, per tenir més criteris a l'hora d'afrontar el Ple
  01:05:01 2 Intervencions
E.5 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber si s'han mirat la subvenció per entitats locals per la gestió de colònies felines convocada per la Secretaría de Estado de Derechos Sociales i si tenen previst presentar sol·licitud
  01:07:36 4 Intervencions
E.6 Pregunta de la Sra. Laia Jordana sobre si tenen constància que hi ha un rusc d'abelles a la plaça i per saber si aquest any s'ha fet revisió de les vespes asiàtiques
  01:08:56 3 Intervencions
E.7 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber quins polítics del govern tenen accés a les xarxes socials institucionals de l'Ajuntament, o si només tenen accés els responsables tècnics
  01:11:23 2 Intervencions
E.8 Prec de la Sra. Laia Jordana perquè fa un mes va demanar un informe de la policia i l'informe de mossos en referència a la ubicació de les atraccions de la festa major i encara no té constància que se li hagi donat resposta
  01:12:13 2 Intervencions
E.9 Pregunta de la Sra. Laia Jordana ja que el govern a decidit dividir els dos espais de Festa major, s'han reunit amb els veïns de la zona de Santo Domingo i amb els firaires per informar i vol saber quina decisió que han pres i el resultat d'aquestes reunions
  01:12:55 5 Intervencions
E.10 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber si van fer l'estudi o pla director per prendre decisions sobre les plantes de les jardineres
  01:14:20 2 Intervencions
E.11 Pregunta de la Sra. Laia Jordana a la Sra. Maria Tur per saber el resultat de la licitació de neteja dels equipaments municipals
  01:15:00 4 Intervencions
E.12 Prec de la Sra. Laia Jordana perquè es constitueixi el consell d'entitats, per saber quan està previst
  01:15:30 5 Intervencions