Sessió plenària ordinària dijous 23 de maig de 2024

Durada: 01:44:49
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosA.1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 25 d'abril de 2024 i de la sessió extraordinària de 13 de maig de 2024
  00:00:00 1 Intervenció
A) Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:00:00 Sense intervencions
B.1.1 Condol per a la família del Sr. Joan Vilardell Pei
  00:05:10 1 Intervenció
B.1 Despatx d'ofici
  00:05:10 Sense intervencions
B) Activitat de control
  00:05:10 Sense intervencions
B.1.2 Informació del Sr. Pol Cabutí per fer saber que com a institució, com a Ajuntament, van fer arribar el condol institucional al president Quim Torra per la mort de la seva dona i també el condol a la família del qui va ser president del Parlament de Catalunya, el Sr. Joan Rigol
  00:05:47 1 Intervenció
B.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 18 d'abril i de 2, 9 i 16 de maig de 2024
  00:06:33 1 Intervenció
B.3 Donar compte dels decrets d'Alcaldia, des del número 2024-0242 al 2024-0300
  00:06:52 1 Intervenció
B.4 HISENDA. Expedient 583/2024. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2024-0281 d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2023
  00:07:06 8 Intervencions
C) Part resolutiva
  00:16:25 1 Intervenció
C.1 HISENDA. Expedient 1723/2024. Dictamen per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6 al pressupost de 2024
  00:17:00 18 Intervencions
C.2 HISENDA. Expedient 682/2023. Dictamen per a la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per les obres realitzades de substitució i impermeabilització de la coberta de l'ascensor a l'Escola Jaume Balmes
  00:42:54 3 Intervencions
C.3 CULTURA. Expedient 1782/2024. Dictamen d'adhesió al Decàleg per la garantia de la llibertat d'expressió als equipaments nacionals de Catalunya
  00:48:31 5 Intervencions
C.4 CULTURA. Expedient 3264/2023. Dictamen per a l'acceptació de la donació a l'Ajuntament d'una col·lecció de maquinària i objectes tèxtils per part d'un particular, i el seu dipòsit a la Colònia Vidal
  00:54:44 5 Intervencions
D) Assumptes diversos
  01:00:24 1 Intervenció
E) Precs i preguntes
  01:00:27 1 Intervenció
E.1 Prec del Sr. Pere Pladevall sobre el comentari que va fer a l'anterior Ple en referència a l'anagrama d'un partit que és Junts per Catalunya-Sant Feliu de Codines, Junts per Codines-Compromís Municipal (CM) i perquè la documentació que hi ha encara al web de l'any 2019 del grup Junts per Sant Feliu de Codines es tregui
  01:00:44 2 Intervencions
E.2 Informació del Sr. Álex De la Fuente sobre que a l'escola bressol s'ha eliminat la quota del torn de matí com a mínim en alguna franja d'edat i ells pensen que només pot ser una mesura recaptatòria i que perjudica a famílies del poble més vulnerables
  01:04:03 16 Intervencions
E.3 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber si han rectificat amb el tema del punts per lligar els gossos
  01:12:48 5 Intervencions
E.4 Pregunta de la Sra. Laia Jordana en referència a l'antiga farmàcia per saber si el calendari previst pel govern municipal segueix vigent i si poden reafirmar que es podrà executar l'obra abans del 30 de setembre, que era la data final
  01:14:58 5 Intervencions
E.5 Pregunta de la Sra. Laia Jordana sobre si s'han replantejat fer algun canvi a l'estudi que van comentar per posar plantes a les jardineres
  01:17:14 5 Intervencions
E.6 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber si tenen preparat el pla de manteniment, previst de cara a l'estiu, a la zona escoles, a les escoles
  01:18:45 4 Intervencions
E.7 Prec de la Sra. Laia Jordana perquè tornin a lluitar entre tots pels cinc dies a la setmana
  01:20:10 6 Intervencions
E.8 Prec de la Sra. Laia Jordana perquè va demanar per registre la quantitat de llicències d'obres tirades enrere i no li han contestat
  01:27:00 2 Intervencions
E.9 Prec de la Sra. Laia Jordana, de part dels veïns del camí de Lloberes, perquè han vist que la brigada estava pintant línies grogues d'aparcaments i un enreixat a l'entrada del carrer i estan preocupats perquè hi ha molts forats i s'haurien de tapar i volen saber si hi ha algun criteri per fer aquestes actuacions o és una actuació puntual
  01:28:18 6 Intervencions
E.10 Prec de la Sra. Laia Jordana perquè quan es tingui constància d'obres de fibra òptica o d'altres companyies es comuniqui, sobretot en el cas de les vies comercials i vies importants del poble, als comerciants perquè no hagin d'assabentar-se a través de xarxes socials
  01:30:57 4 Intervencions
E.11 Prec de la Sra. Laia Jordana en referència al comentari de l'alcalde del 13 de maig on va titllar de merda els resultats expressats lliurement i democràticament pels catalans i les catalanes a les urnes el dia anterior, que és del tot inconvenient que un alcalde falti al respecte d'aquesta manera als ciutadans, perquè es disculpi i de cara al futur es pensi dues vegades quin tipus de declaracions s'esperen d'un alcalde
  01:31:50 5 Intervencions
E.12 Pregunta de la Sra. Laura Petit per saber si la supressió del servei de l'escola bressol que parlaven abans ha de passar pel Ple o es fa i ja està
  01:42:54 5 Intervencions