Sessió plenària ordinària dijous 21 de març de 2024

Durada: 02:45:13
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInici Inici
  00:04:34 1 Intervenció
A.1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinÁ ria de 22 de febrer de 2024
  00:06:55 1 Intervenció
A) Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:06:55 Sense intervencions
B.1 Despatx d'ofici
  00:07:15 Sense intervencions
B) Activitat de control
  00:07:15 Sense intervencions
B.1.1 Condol per a la família de la Sra. Conxita Sans i del Sr. Toni Hernando
  00:07:20 1 Intervenció
B.1.2 El Sr. Pol Cabutí explica que avui s'ha anunciat l'aprovació del projecte constructiu i el nou estudi d'impacte ambiental de la variant
  00:08:55 3 Intervencions
B.1.3 El Sr. Pol Cabutí informa que l'endemà és el Dia Mundial de l'Aigua
  00:12:47 1 Intervenció
B.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 15 i 29 de febrer i de 7 de marÁ§ de 2024
  00:14:31 4 Intervencions
B.3 Donar compte dels decrets d'Alcaldia, des del nÁºmero 2024-0119 al 2024-0166
  00:16:09 1 Intervenció
C.1 HISENDA. Expedient 856/2024. Dictamen per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crÁ¨dits nÁºm. 2 al pressupost del 2024
  00:16:22 8 Intervencions
C) Part resolutiva
  00:16:22 Sense intervencions
C.2 HISENDA. Expedient 670/2024. Aprovació de la modificació de l'ordenanÁ§a reguladora del preu pÁºblic del Casal d'Estiu Municipal
  00:27:19 14 Intervencions
C.3 MOBILITAT. Expedient 975/2024. Dictamen per a l'aprovació de l'annex i el conveni marc amb el Servei CatalÁ  de TrÁ nsit, referent a la col ·laboració per a la redacció, el seguiment i l'avaluació i actualització del pla de seguretat viÁ ria de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines
  00:38:07 8 Intervencions
C.4 ESPORTS. Expedient 977/2024. Dictamen de creació d'una Comissió Esportiva Codinenca
  00:48:36 6 Intervencions
C.5 Expedient 1070/2024. Moció sobre l'horari de les terrasses dels bars i restaurants del poble
  00:59:00 9 Intervencions
C.6 Expedient 1071/2024. Moció sobre el Casal Cultural Codinenc
  01:14:15 36 Intervencions
C.7 Expedient 1072/2024. Moció en suport al Dia Internacional de la Salut, 7/4/2024
  01:57:31 13 Intervencions
D) Assumptes diversos
  02:19:08 1 Intervenció
E) Precs i preguntes
  02:19:13 1 Intervenció
E.1 Agraïment de la Sra. Laia Jordana perquè li han fet arribar les dades de recollida de residus al nadal
  02:19:30 1 Intervenció
E.2 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber si han disminuït els residus recollits amb la nova campanya i si és així on els porta la gent o és que no es conten les deixalles que la gent està deixant a les bosses i a les papereres
  02:20:03 4 Intervencions
E.3 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber com està la licitació de la farmàcia, si tenen la redacció de l'empresa
  02:20:55 2 Intervencions
E.4 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber a què es destinaran els 506.000 euros de la Diputació de Barcelona
  02:21:07 2 Intervencions
E.5 Pregunta de la Sra. Laia Jordana al Sr. Manel Rodríguez per saber quin dia l'ha d'acompanyar per treure el pal del carrer Montserrat
  02:21:12 2 Intervencions
E.6 La Sra. Laia Jordana diu que sembla que s'estan traient algunes pilones del carrer Travessia, que ella no ho ha sabut veure si és així, i que hi ha certa preocupació perquè no torni a passar el que passava quan no hi havia, que la gent aparcava a les voreres
  02:21:22 9 Intervencions
E.7 Pregunta de la Sra. Manuela Jiménez pel Sr. Manel Rodríguez per saber si poden fer alguna mena de pressió perquè en comptes de passar a la gent del coure a la fibra estan passant a la gent del coure a la ràdio, i passaran a la fibra potser a mitjans de 2024, quan a 31 de gener molt del coure ja hauria d'estar substituït
  02:28:56 3 Intervencions
E.8 El Sr. Pol Cabutí explica la connexió d'emergència de Bigues
  02:36:26 2 Intervencions
E.9 Prec del Sr. Pere Pladevall perquè hi ha veïns de travessia Pont del Terme que li han dit que, sobretot de mig carrer fins al final, fa bastant temps que no es posa un camionet de tot en un i que hi ha forats molt grans
  02:39:22 1 Intervenció
E.10 Prec del Sr. Pere Pladevall en referència als anagrames que surten al web municipal, a l'apartat on hi ha els partits
  02:40:06 5 Intervencions