Sessió plenària ordinària dijous 25 de gener de 2024

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:01:21 1 Intervenció
A.1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2023
  00:03:20 1 Intervenció
A) Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:03:20 Sense intervencions
B) Activitat de control
  00:03:36 1 Intervenció
B.1 Despatx d'ofici
  00:03:40 1 Intervenció
B.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 14 i 28 de desembre de 2023 i d'11 de gener de 2024
  00:04:03 1 Intervenció
B.3 Donar compte dels decrets d'Alcaldia, des del número 2023-0677 al 2024-0042
  00:04:17 1 Intervenció
C) Part resolutiva
  00:04:31 1 Intervenció
C.1 HISENDA. Expedient 134/2024. Dictamen per a l'aprovació inicial del pressupost de la Corporació per a l'exercici de 2024
  00:04:34 12 Intervencions
C.2 Expedient 164/2024. Dictamen per donar suport a les mesures per fer front a la situació de sequera que pateix el municipi, la declaració de l'estat d'emergència per sequera i la sol·licitud de connexió de la Xarxa d'Aigua de Sant Feliu de Codines a la Xarxa d'Aigües Ter-Llobregat
  00:57:18 9 Intervencions
C.3 Expedient 132/2024. Dictamen per a l'aprovació de la tarifa de l'aigua proposada per l' empresa concessionària CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SLU
  01:16:45 17 Intervencions
C.4 SALUT. Expedient 143/2024. Dictamen per a la sol·licitud del recurs Pla Local de Salut en el marc del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona
  01:51:52 6 Intervencions
D) Assumptes diversos
  01:57:50 5 Intervencions
D.1 Expedient 259/2024. Moció presentada pel grup municipal de Junts per Sant Feliu de Codines en suport a les mobilitzacions dels treballadors sanitaris per una sanitat pública de qualitat
  02:01:59 9 Intervencions
E) Precs i preguntes
  02:15:31 1 Intervenció
E.1 Pregunta del Sr. Pere Pladevall per saber com van anar les obres durant les vacances de nadal a l'escola bressol
  02:15:42 8 Intervencions
E.2 Pregunta de la Sra. Manuela Jiménez per saber perquè encara no s'ha arreglat el torrent que passa pel revolt del cementiri
  02:18:25 2 Intervencions
E.3 Pregunta de la Sra. Manuela Jiménez per saber si s'ha respost a la instància que es va fer a l'estiu
  02:18:49 3 Intervencions
E.4 Pregunta de la Sra. Manuela Jiménez per saber perquè no estan publicats encara a Transparència els sous de l'alcalde i dels regidors del govern
  02:19:45 2 Intervencions
E.5 Pregunta de la Sra. Laura Petit per saber on son les finestres de l'escola Jaume Balmes que van demanar
  02:20:45 9 Intervencions
E.6 Pregunta de la Sra. Laura Petit per saber si la casa del carrer Sant Isidre, que es va acabar al mes de juny, està funcionant o no
  02:27:26 2 Intervencions
E.7 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber en quina quantitat ha augmentat el reciclatge durant el nadal respecte l'any anterior, amb el nou sistema i calendari que ha posat aquest any el govern
  02:28:31 5 Intervencions
E.8 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber quants diners han estalviat aquest nadal amb el canvi de llums i l'arbre de ferro
  02:29:44 2 Intervencions
E.9 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber si és cert que des de la Regidoria de Via Pública s'ha previst eliminar les taules i cadires de les voreres de la plaça gran
  02:32:27 5 Intervencions
E.10 Pregunta del Sr. Frederic Sala sobre si de les deu cubes diàries han calculat quantes es destinen a ús industrial
  02:34:48 2 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:36:37 Sense intervencions