Sessió plenària ordinària dijous 21 de desembre de 2023

Durada: 01:51:07
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:42 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 23 de novembre de 2023
  00:02:45 1 Intervenció
A) Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
  00:02:45 Sense intervencions
B) Activitat de control
  00:02:59 Sense intervencions
B.1 Despatx d'ofici
  00:03:00 8 Intervencions
B.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 20 i 30 de novembre de 2023 i 4 de desembre de 2023
  00:26:07 1 Intervenció
B.3 Donar compte dels decrets d'Alcaldia, des del número 2023-0645 al 2023-0676
  00:26:23 1 Intervenció
C) Part resolutiva
  00:27:33 1 Intervenció
C.1 Expedient 2781/2023. Dictamen d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals
  00:27:40 3 Intervencions
C.2 Expedient 2238/2022. Dictamen per a l'adjudicació del contracte de serveis de la gestió del servei d'ajuda a domicili
  00:43:29 3 Intervencions
C.3 Expedient 1585/2023. Dictamen de nomenament del jutge de pau substitut
  00:53:37 6 Intervencions
C.4 Expedient 2725/2023. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d'aigua
  01:03:27 5 Intervencions
D) Assumptes diversos
  01:08:58 1 Intervenció
E) Precs i preguntes
  01:09:00 1 Intervenció
E.1 Preguntes de la Sra. Laia Jordana per saber com queda el servei de pediatria aquest nadal i si s'ha deixat de fer el butlletí municipal
  01:09:18 3 Intervencions
E.2 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber si segueix funcionant una aplicació que hi havia en referència a l'assetjament escolar
  01:12:17 3 Intervencions
E.3 Precs del Sr. Pere Pladevall perquè hi ha diversos veïns del camí del cementiri que s'han dirigit a ell perquè van fer una instància a l'estiu sobre una obstrucció ocasionada per bardisses al torrent de la cubelleta i es veu que no li han respost, perquè s'aprofiti el projecte del Francesc Viñals del caniparc i perquè no tornin al Consorci de residus
  01:14:16 6 Intervencions
E.4 Pregunta del Sr. Alejandro De la Fuente sobre si s'ha fet la reunió de l'1 de desembre amb responsables de sanitat de la comarca i si ha tingut algun efecte
  01:26:30 4 Intervencions
E.5 Preguntes de la Sra. Laura Petit sobre el dinamitzador que es contracta, sobre perquè no hi ha novetats en el Pla educatiu entorn, sobre el pla antiassetjament i sobre recollida d'orgànica al nadal i perquè hi ha molta gent que no ha rebut res
  01:37:48 8 Intervencions
E.6 Pregunta del Sr. Frederic Sala per saber si tenen pensat recuperar l'skatepark que des de fa aproximadament un any no tenen
  01:47:27 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:51:00 Sense intervencions