Sessió plenària ordinària dijous 23 de novembre de 2023

Durada: 02:36:21
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:07:23 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'octubre de 2023
  00:10:35 1 Intervenció
A.1 Despatx d'ofici
  00:10:58 12 Intervencions
A) Activitat de control
  00:10:58 Sense intervencions
A.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 2 i 9 de novembre de 2023
  00:21:48 1 Intervenció
A.3 HISENDA. Expedient 2878/2023. Donar compte de la tramesa d'informació a l'oficina virtual de coordinació amb les Hisendes Locals i de l'estat d'execució dels ingressos (3t trimestre 2023)
  00:22:02 3 Intervencions
A.4 HISENDA. Expedient 3173/2023. Donar compte del decret número 2023-0636 de modificació de crèdits núm. 10 al pressupost del 2023
  00:23:00 16 Intervencions
B) Part resolutiva
  00:38:05 1 Intervenció
B.1 Expedient 3085/2023. Presa de possessió de la Sra. Laura Petit Vidal com a regidora de la Corporació
  00:38:10 4 Intervencions
B.2 Expedient 3088/2023. Presa de possessió del Sr. Frederic Sala Mauri com a regidor de la Corporació
  00:41:34 5 Intervencions
B.3 HISENDA. Expedient 3100/2023. Dictamen per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 9 al pressupost del 2023
  00:44:48 10 Intervencions
B.4 Expedient 2580/2022. Dictamen per a la concreció de mesures de prevenció incloses en el pla de mesures antifrau
  00:54:47 1 Intervenció
B.5 Expedient 2883/2023. Dictamen d'aprovació per l'elaboració del pla local d'addiccions, la creació i composició de la comissió política de seguiment
  01:00:56 9 Intervencions
B.6 Expedient 3073/2023. Dictamen d'aprovació del pla de prevenció i atenció a l' absentime escolar de Sant Feliu de Codines
  01:09:30 5 Intervencions
B.7 Expedient 3077/2023. Dictamen per a l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines
  01:12:54 3 Intervencions
B.8 Expedient 3157/2023. Moció de condemna dels atacs a locals de partits polítics
  01:16:48 18 Intervencions
B.9 ASSUMPTES DIVERSOS. Expedient 3187/2023. Moció sobre el finançament dels ens locals
  01:42:25 1 Intervenció
B.10 ASSUMPTES DIVERSOS. Expedient 3200/2023. Moció per l'adhesió a la declaració institucional del 25N
  01:48:32 5 Intervencions
C) Precs i preguntes
  01:56:18 1 Intervenció
C.1 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber com està la situació de l'aigua
  01:56:34 2 Intervencions
C.2 Reflexió del Sr. Frederic Sala en referència al nombre de multes registrades
  02:05:56 3 Intervencions
C.3 Pregunta del Sr. Frederic Sala en referència al premi de la iniciativa de l'art mural per saber quin criteri s'ha seguit per establir aquestes quantitats i prec perquè el material el pagui l'Ajuntament
  02:11:22 5 Intervencions
C.4 Informació de la Sra. Laura Petit sobre que Pallassos sense Fronteres no ha cobrat l'import de les entrades i pregunta sobre la procedència dels diners que subvencionen el curs de monitors i sobre on està la taula de ping pong que va comprar la regidora Montserrat Aguadé
  02:14:32 8 Intervencions
C.5 Pregunta del Sr. Pere Pladevall per saber perquè no es va convidar al seu grup a la inauguració que es va fer de la gespa artificial del camp de futbol
  02:19:08 4 Intervencions
C.6 Pregunta del Sr. Pere Pladevall per saber com està el tema perquè els regidors puguin veure les instàncies que entren i les contestes, sense noms ni DNI
  02:25:20 2 Intervencions
C.7 Pregunta del Sr. Pere Pladevall referent a la regularització del tècnic informàtic, que el Sr. Pol Cabutí va dir que estava regularitzat i no ha sabut trobar el decret
  02:27:09 5 Intervencions
C.8 Pregunta de la Sra. Manuela Jiménez per saber si estan assabentats d'una plaga de mosquits que hi ha a l'escola bressol
  02:33:21 4 Intervencions
C.9 Pregunta del Sr. Frederic Sala per saber si el dia 14 hi va haver alguna reunió amb algun càrrec pel tema de Sanitat
  02:34:50 3 Intervencions
C.10 Prec de la Sra. Laia Jordana per si es poden tornar a reunir abans de tancar el pressupost per saber en quin punt estan les seves peticions
  02:35:53 2 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:36:05 Sense intervencions