Sessió plenària ordinària dijous 26 d'octubre de 2023

Durada: 02:12:43
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInici INICI
  00:02:05 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 27 de setembre de 2023
  00:04:47 1 Intervenció
A) Activitat de control
  00:05:08 Sense intervencions
A.1 Despatx d'ofici
  00:05:10 1 Intervenció
A.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 20 de setembre i 4, 11 i 19 d'octubre de 2023
  00:08:32 1 Intervenció
A.3 HISENDA. Expedient 2582/2023. Donar compte del Decret de l'Alcaldia 2023- 0526 de 27 de setembre de 2023 de modificació de crèdits 6/2023
  00:08:54 Sense intervencions
A.4 HISENDA. Expedient 2809/2023. Donar compte del Decret de l'Alcaldia 2023- 0581 de 24 d'octubre de modificació de crèdits 7/2023
  00:08:54 3 Intervencions
B) Part resolutiva
  00:14:49 Sense intervencions
B.1 HISENDA. Expedient 2781/2023. Dictamen per a l'aprovació provisional de l'expedient per a la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici de 2024
  00:14:49 10 Intervencions
B.2 Expedient 2775/2023. Nomenament de la direcció del servei de la ràdio municipal Ona Codinenca a proposta del Consell Rector
  01:04:18 4 Intervencions
B.3 Expedient 2642/2023. Acceptació de la renúncia presentada per la regidora del grup municipal Junts per Sant Feliu de Codines, Sra. Nerea Valdelvira Català
  01:11:56 3 Intervencions
B.4 Expedient 2752/2023. Acceptació de la renúncia presentada pel regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu de Codines, Sr. Lluís Fernández Vila
  01:15:28 7 Intervencions
B.5 ASSUMPTES DIVERSOS
  01:23:17 1 Intervenció
B.5.1 Expedient 2846/2023. Dictamen per a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8 al pressupost del 2023
  01:23:31 5 Intervencions
B.5.2 Expedient 2845/2023. Moció de suport a la pau a Gaza i Israel
  01:29:32 5 Intervencions
C) Precs i preguntes
  01:34:09 Sense intervencions
C.1 Resposta a la pregunta del grup de Junts per Sant Feliu de Codines sobre les actuacions que s'han fet durant l'estiu a l'escola Jaume Balmes, a l'edifici d'Infantil i Primària
  01:34:34 3 Intervencions
C.2 Resposta a la pregunta sobre la proposta de compra d'una escombradora nova
  01:39:02 1 Intervenció
C.3 Informació sobre la moció de Sanitat per acabar de completar-la
  01:40:08 4 Intervencions
C.4 Resposta a la proposta de fer la poda de les moreres de l'avinguda Escoles
  01:44:14 1 Intervenció
C.5 Resposta respecte al full que els hi va ensenyar el Sr. Alejandro De La Fuente al grup de govern, que tenia la signatura de l'antiga regidora
  01:44:33 1 Intervenció
C.6 Informació sobre la Junta Local de Seguretat
  01:45:47 1 Intervenció
C.7 Resposta al prec del Sr. Lluis Fernandez Vila per tenir una relació de denúncies
  01:46:49 1 Intervenció
C.8 Resposta al Sr. Pere Pladevall sobre la relació de llocs de treball, sobre la valoració de llocs de treball que s'havia fet
  01:48:26 2 Intervencions
C.9 Informació del Sr. Pol Cabutí sobre el calendari d'estabilització i sobre la valoració que s'està realitzant sobre la manera de gestionar la recollida d'escombraries, si per part del municipi o pel Consorci de Residus del Vallès Oriental
  01:52:11 11 Intervencions
C.10 Informació de la Sra. Laia Jordana sobre cinc propostes perquè s'incloguin al Pressupost Municipal per a l'any 2024
  02:08:21 2 Intervencions
C.11 Prec del Sr. Pere Pladevall al Sr. Pol Cabutí perquè vigili amb les seves publicacions a les xarxes
  02:10:06 2 Intervencions
Fi FI
  02:12:16 Sense intervencions