Sessió plenària ordinària dimecres 27 de setembre de 2023

Durada: 02:26:47
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:08:42 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2023
  00:09:48 1 Intervenció
A) Activitat de control
  00:10:22 1 Intervenció
A.1 Despatx d'ofici
  00:10:25 7 Intervencions
A.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 19 i 27 de juliol i 6 i 13 de setembre de 2023
  00:20:16 1 Intervenció
A.3 Donar compte del decret d'Alcaldia número 2023-0515 de 25 de setembre de 2023 d'aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost de l'any 2024
  00:20:40 3 Intervencions
B) Part resolutiva
  00:23:03 1 Intervenció
B.1 Expedient 1895/2023. Modificació dels acords d'establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'ajuntament, de la Comissió Informativa i de la Junta de Govern Local
  00:24:23 4 Intervencions
B.2 HISENDA. Expedient 2418/2023. Dictamen per a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2023
  00:29:34 12 Intervencions
B.3 HISENDA. Expedient 1508/2023. Dictamen per a l'aprovació del Compte General del Pressupost de la Corporació corresponent a l'exercici de 2022
  00:49:37 4 Intervencions
B.4 URBANISME. Expedient 1584/2017. Dictamen per a l'aprovació del text refós de febrer de 2023 del Pla Especial Urbanístic per a un centre d'activitat "ramader-biològica"
  00:54:23 5 Intervencions
B.5 Expedient 2500/2023. Moció de suport a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà presentada pel govern municipal a instàncies del grup de Junts per Catalunya
  01:04:18 5 Intervencions
B.6 Expedient 2499/2023. Moció de suport i adhesió al manifest de suport als Tres de Granollers, condemnats per les mobilitzacions d'octubre de 2020, presentada pel govern municipal
  01:11:36 3 Intervencions
B.7 Expedient 2518/2023. Moció per regular de forma provisional els horaris de les terrasses dels bars de Sant Feliu de Codines presentada pel grup Junts per Sant Feliu de Codines
  01:16:57 8 Intervencions
B.8 Expedient 2520/2023. Moció "A Sant Feliu de Codines, defensem la sanitat pública" presentada pel grup Junts per Sant Feliu de Codines
  01:24:21 7 Intervencions
B.9 ASSUMPTES DIVERSOS
  01:37:28 1 Intervenció
C.1 Resposta a la pregunta del Ple anterior sobre la justificació de la subvenció de l'OnCodines
  01:37:30 3 Intervencions
C) Precs i preguntes
  01:37:30 Sense intervencions
C.2 Resposta a la pregunta del Ple anterior sobre el personal del Consell Comarcal
  01:40:33 2 Intervencions
C.3 Resposta a la pregunta del Ple anterior sobre la xifra actual de població
  01:43:05 1 Intervenció
C.4 Resposta a la pregunta del Ple anterior sobre la relació de serveis de grues
  01:44:30 1 Intervenció
C.5 Pregunta de la Sra. Laia Jordana sobre com està el tema del rellotge de la Torre del Rellotge
  01:46:51 2 Intervencions
C.6 Prec de la Sra. Laia Jordana perquè l'agent de policia nou que s'ha contractat es mantingui de cara al pressupost del 2024
  01:48:16 2 Intervencions
C.7 Pregunta de la Sra. Laia Jordana per saber si el projecte d'un dels pous per fer que el govern anterior va deixar s'ha descartat
  01:48:58 4 Intervencions
C.8 Pregunta de la Sra. Laia Jordana sobre que passarà amb les moreres de la plaça petita
  01:54:43 3 Intervencions
C.9 Suggeriment del Sr. Pere Pladevall sobre el tema de l'abastament de l'aigua
  01:58:04 1 Intervenció
C.10 Condol del Sr. Pere Pladevall per la mort de la mare del Sr. Joan Comellas i condol per la mort del Sr. Ramon Campañà
  02:00:10 1 Intervenció
C.11 Pregunta de la Sra. Manuela Jiménez sobre perquè no s'han podat les moreres de la part de dalt de la rambla de l'avinguda de les Escoles
  02:01:06 6 Intervencions
C.12 Pregunta de la Sra. Manuela Jiménez sobre com van les obres de l'antic ajuntament i quan està prevista la disposició com a escola de música Isidre Corderas
  02:07:00 2 Intervencions
C.13 Pregunta de la Sra. Manuela Jiménez sobre si hi ha algun motiu que justifiqui la manca de resposta per part de l'Ajuntament de les instàncies que han presentat diversos ciutadans
  02:08:26 4 Intervencions
C.14 Pregunta del Sr. Lluís Fernandez sobre el quin punt està el tema de l'estabilització de les places de l'Ajuntament
  02:12:22 4 Intervencions
C.15 Pregunta del Sr. Lluís Fernández sobre si la valoració dels llocs de treball que es va fer a l'any 2020 s'està portant a terme
  02:15:18 6 Intervencions
C.16 Pregunta del Sr. Alejandro de La Fuente sobre si es faran cursos de català de nivell més avançat
  02:18:49 2 Intervencions
C.17 Pregunta del Sr. Alejandro de La Fuente sobre quines obres de manteniment s'han fet aquest estiu als dos edificis de Primària
  02:19:50 2 Intervencions
C.18 Pregunta del Sr. Alejandro de La Fuente sobre que ha passat amb la morera que hi havia a l'edifici de Primària
  02:21:16 2 Intervencions
C.19 Pregunta del Sr. Alejandro de La Fuente sobre si s'ha fet a l'estiu el Cinema a la Fresca
  02:21:59 2 Intervencions
C.20 Pregunta del Sr. Alejandro de La Fuente sobre si revisen la documentació que es va entregar a les famílies sobre la matriculació dels fills
  02:22:43 8 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:26:47 Sense intervencions