Sessió plenària ordinària dimecres 26 de juliol de 2023

Durada: 01:40:14
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:06:35 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions extraordinàries de 17 i 26 de juny de 2023 i 5 de juliol de 2023
  00:07:30 5 Intervencions
A.1 Despatx d'ofici
  00:09:45 5 Intervencions
A) Activitat de control
  00:09:45 Sense intervencions
B) Part resolutiva
  00:19:10 1 Intervenció
B.1 HISENDA. Expedient 1901/2023. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4 al pressupost del 2023
  00:20:06 34 Intervencions
B.2 Expedient 1585/2023. Nomenament del jutge de pau substitut
  00:58:30 4 Intervencions
B.3 Expedient 1790/2023. Aprovació del calendari de festes locals per a l'any 2024
  01:01:43 1 Intervenció
B.4 Expedient 1237/2023. Aprovació de la xifra de població de Sant Feliu de Codines a 1 de gener de 2023
  01:03:35 3 Intervencions
B.5 Expedient 1898/2023. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes
  01:05:51 1 Intervenció
B.6 Expedient 2095/2023. Moció presentada per tots els grups municipals per homenatjar n'Isidre Corderas Dardiñà vinculant el seu nom a l'activitat d'escola de música d'àmbit municipal
  01:07:31 4 Intervencions
B.7 ASSUMPTES DIVERSOS
  01:13:15 1 Intervenció
C) Precs i preguntes
  01:13:46 1 Intervenció
C.1 Pregunta de la Sra. Manuela Jiménez sobre quan podran tenir accés als expedients a Gestiona
  01:14:05 3 Intervencions
C.2 Pregunta del Sr. Pere Pladevall sobre si l'ajuntament contempla que es pugui fer la modificació de normes del Pla Parcial Urbanístic Era Nova Est, si ho contempla la Junta de Compensació, si té alguna informació
  01:16:36 4 Intervencions
C.3 Prec del Sr. Lluis Fernandez perquè els facin arribar la relació de denúncies i servei de grua dels darrers tres anys i si els podrien fer una relació mensual
  01:19:41 2 Intervencions
C.4 Pregunta del Sr. Alejandro de La Fuente en referència al tema de la brutícia a alguns carrers, relacionat amb situació de sequera, que han rebut queixes i no saben si tenen pensada alguna actuació al respecte
  01:20:16 11 Intervencions
C.5 Preguntes de la Sra. Laia Jordana sobre com ha quedat el servei de consergeria del Centre Cívic, ja que el conserge que estava al Centre Cívic ara està a les piscines i perquè la donació de sang s'ha fet a la plaça en comptes de al lloc habitual, la sala d'actes
  01:35:03 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:40:15 Sense intervencions