Sessió plenària Extraordinària dimecres 5 de juliol de 2023

Durada: 01:22:51
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:03:54 Sense intervencions
A.1 Expedient 1895/2023. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de l'ajuntament i de la Junta de Govern Local
  00:03:54 4 Intervencions
A.2 Expedient 1898/2023. Proposta per a la modificació de la composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent
  00:09:22 5 Intervencions
A.3 Expedient 1893/2023. Establiment del règim de dedicació i d'indemnitzacions i retribucions als regidors
  00:16:34 4 Intervencions
A.4 Expedient 1896/2023. Nomenaments dels presidents i vocals del Patronat Ràdio Ona Codinenca i del Museu Can Xifreda
  00:28:34 4 Intervencions
A.5 Expedient 1897/2023. Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de Sant Feliu de Codines en forma part i representació en altres organismes
  00:30:52 6 Intervencions
A.6 Expedient 1905/2023. Nomenament de la presidenta de la Comissió Municipal de Festes
  00:37:08 4 Intervencions
A.7 Expedient 1791/2023. Constitució de grups municipals i dels seus respectius portaveus
  00:40:28 4 Intervencions
B) Activitat de control
  00:44:03 Sense intervencions
B.1 Expedient 1813/2023. Donar compte de la composició i competències de la Junta de Govern Local
  00:44:09 1 Intervenció
B.2 Expedient 1814/2023. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia en matèria de delegacions i nomenaments de tinents d'alcalde
  00:51:11 11 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:22:50 Sense intervencions