Sessió plenària ordinària dimecres 24 de maig de 2023

Durada: 01:11:54
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2023 i de l'acta de la sessió extraordinària de 29 d'abril de 2023
  00:09:31 1 Intervenció
A) Activitat de control
  00:09:50 1 Intervenció
A.1 Despatx d'ofici
  00:09:52 1 Intervenció
A.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 19 d'abril i 3, 10 i 17 de maig de 2023
  00:09:57 8 Intervencions
B.1 Expedient 1433/2023. Dictamen per a l'aprovació dels models de declaracions a inscriure al registre d'interessos de la Corporació
  00:14:38 1 Intervenció
B.2 ENSENYAMENT. Expedient 1390/2023. Dictamen per la continuïtat del Pla Educatiu Entorn de Sant Feliu de Codines
  00:19:08 6 Intervencions
B.3 ASSUMPTES DIVERSOS
  00:22:03 1 Intervenció
B.3.1 Donar compte del nou BAN de l'aigua
  00:22:14 11 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:30:14 1 Intervenció
C.1 Prec del Sr. Pau Ibars per valorar l'últim mandat i els últims anys
  00:30:25 4 Intervencions
C.2 Pregunta del Sr. Joan Fontserè sobre la situació de la Fundació Agustí Santacruz
  00:43:39 6 Intervencions
C.3 Prec de la Sra. Esther Paracolls per acomiadar-se com a regidora
  00:50:22 2 Intervencions
C.4 Prec del Sr. Joan Fontserè per adreçar unes paraules explicant les seves sensacions en acabar el seu càrrec com a regidor
  00:54:07 2 Intervencions
C.5 Prec de la Sra. Montserrat Aguadé per acomiadar-se com a regidora
  01:06:53 2 Intervencions
C.6 Prec de la Sra. Mercè Serratacó per agrair a tots el regidors el seu tracte
  01:08:50 1 Intervenció
C.7 Prec de la Sra. Laia Jordana per agrair la seva paciència i el seu bon fer a la Sra. Mercè Serratacó
  01:09:48 2 Intervencions
C.8 Prec del Sr. Pau Ibars per agrair a tots els regidors i perquè voti la gent del poble
  01:10:09 2 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:10:55 Sense intervencions