Sessió plenària ordinària dimecres 26 d'abril de 2023

Durada: 01:06:28
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInici Inici
  00:03:05 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 29 de març de 2023
  00:04:04 1 Intervenció
A) Activitat de control
  00:04:20 1 Intervenció
A.1 Despatx d'ofici
  00:04:24 1 Intervenció
A.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 5 i 12 d'abril de 2023
  00:06:15 5 Intervencions
A.3 Expedient 1221/2023. Donar compte de la renúncia presentada pel Sr. Lluis Fernandez al càrrec de jutge de pau substitut
  00:07:57 1 Intervenció
A.4 Expedient 1222/2023. Donar compte de la renúncia de membres del grup municipal Junts per Sant Feliu de Codines
  00:08:45 1 Intervenció
A.5 HISENDA. Expedient 1044/2023. Donar compte de la tramesa d'informació a l'oficina virtual de coordinació amb les Hisendes Locals i de l'estat d'execució dels ingressos (1t trimestre 2023)
  00:10:10 1 Intervenció
B.1 GOVERNACIÓ. Expedient 1129/2023. Dictamen de modificació del reglament regulador del servei municipal de subministrament d'aigua a la població
  00:10:43 14 Intervencions
B.2 Donar compte del Decret de modificació d'horaris dels bars
  00:19:32 24 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:51:20 1 Intervenció
C.1 Pregunta del Sr. Pau Ibars sobre si aquest és l'últim Ple o al mes de maig faran Ple
  00:51:27 2 Intervencions
C.2 Preguntes del Sr. Marc Barrobés sobre el motiu pel qual el skatepark està tancat, sobre si al petit incendi que va haver a la nau Vallcorba es va trucar als bombers
  00:54:09 9 Intervencions
C.3 Pregunta del Sr. Pau Ibars sobre si l'ajuntament pot exigir d'alguna manera que un edifici abandonat o en estat d'abandonament estigui net per dins, relacionat amb el tema dels incendis
  00:58:29 3 Intervencions
C.4 Prec del Sr. Pol Cabutí per tenir l'estudi econòmic de la recollida de residus i pregunta quin és el nivell de despesa que ara mateix suposa el servei
  00:59:39 3 Intervencions
C.5 Pregunta del Sr. Pau Ibars sobre quina és la valoració que fa l'ajuntament del primer dia d'obertura de Sant Miquel del Fai i si es contempla alguna acció posterior ara que s'ha obert, per exemple de transport
  01:00:42 2 Intervencions
C.6 Pregunta del Sr. Pau Ibars sobre les actuacions a fer perquè el volum de gent que va a Sant Miquel del Fai repercuteixi favorablement al municipi
  01:02:20 4 Intervencions
C.7 Pregunta del Sr. Joan Fontserè sobre quantes llicències d'allotjament turístic hi ha al municipi
  01:04:34 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:05:22 Sense intervencions