Sessió plenària ordinària dimecres 22 de febrer de 2023

Durada: 02:00:49
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2023
  00:02:56 1 Intervenció
A) Activitat de control
  00:03:13 1 Intervenció
A.1 Despatx d'ofici
  00:03:14 1 Intervenció
A.2 Donar compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local de 18 de gener i d'1, 8 i 15 de febrer de 2023
  00:04:28 3 Intervencions
B) Part resolutiva
  00:05:34 1 Intervenció
B.1 HISENDA. Expedient 361/2023. Dictamen per a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2023
  00:05:37 11 Intervencions
B.2 CULTURA. Expedient 374/2023. Aprovació del reglament del servei d'arxiu municipal
  00:17:41 1 Intervenció
B.3 URBANISME. Expedient 461/2023. Conveni de col.laboració entre l'Associació de Discapacitats Físics i Sensorials de Mollet i Comarca i l'ajuntament
  00:21:51 17 Intervencions
B.4 Expedient 463/2023. Moció presentada pel grup Primàries Codines per crear un Pacte per la llengua catalana
  00:41:07 34 Intervencions
B.5 ASSUMPTES DIVERSOS
  01:25:07 1 Intervenció
C) Precs i preguntes
  01:25:16 1 Intervenció
C.1 Excusa del Sr. Ramon Puig perquè ha de marxar del ple
  01:25:26 2 Intervencions
C.2 Prec del Sr. Marc Barrobés perquè es tingui en compte que el cap de setmana van posar una parada a la plaça i es van adonar que no havien fet la instància
  01:25:47 2 Intervencions
C.3 Prec del Sr. Pau Ibars perquè s'expliqui el que es va dir a Ona Codinenca sobre les noves converses amb el bisbat referent al casal
  01:26:32 2 Intervencions
C.4 Tres preguntes del Sr. Pol Cabutí en referència a una noticia que diu que l'ajuntament ja disposa del Pla Especial de Protecció de Patrimoni Catàleg de Bens Arquitectònics, sobre les obres previstes i anunciades de la C-59 i sobre la xarxa de fibra òptica en relació amb les obres
  01:31:01 11 Intervencions
C.5 Pregunta del Sr. Marc Barrobés sobre si té a veure amb l'ordenança aprovada fa poc que un veí que ha escrit un llibre i volia fer la presentació a la biblioteca se li demanaven 75 euros per reservar la sala i prec perquè sigui gratuït
  01:41:56 5 Intervencions
C.6 Pregunta del Sr. Marc Barrobés sobre en quin punt es troba el tema del pal que hi amb la base de ciment al carrer Montserrat
  01:44:46 2 Intervencions
C.7 Dues preguntes del Sr. Pau Ibars sobre si aquest peu de ciment del pal del carrer Montserrat paga ocupació de via pública i si han considerat la via legal
  01:48:31 2 Intervencions
C.8 Prec del Sr. Marc Barrobés perquè el tema del pal que hi amb la base de ciment al carrer Montserrat es pugui solucionar abans de que acabi la legislatura
  01:50:03 2 Intervencions
C.9 Pregunta del Sr. Joan Fontserè sobre en quin punt es troba la Fundació Agustí Santacruz després de la desvinculació del gerent, quina vinculació hi té ara l'actual consistori i quines han estan les conseqüències de la desvinculació del gerent
  01:50:50 4 Intervencions
C.10 Pregunta del Sr. Pau Ibars sobre perquè al pavelló Lluís Vallcorba no hi ha cobertura de la xarxa Wi-fi municipal i perquè no fan servir la megafonia del pavelló
  01:58:00 4 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:00:50 Sense intervencions